Werkwijze individueel traject
Je bent van harte welkom voor een kosteloos kennismakingsgesprek van ongeveer 30 minuten waarin we elkaar beter leren kennen.  We ontdekken of er een klik is en of mijn werkwijze en benadering bij je past.

Wanneer je besluit van mijn diensten gebruik te maken, gaat jouw unieke reis naar je oorsprong van start! Omdat ieder behandeltraject maatwerk is, kijk ik per consult welke werkvorm we inzetten, steeds het einddoel voor ogen houdend.

Waar het consult plaatsvindt, bepaal jij. Dat kan buiten in de natuur of binnen in de praktijk zijn, maar ook een combinatie is mogelijk. Uiteraard blijf ik nabij door de online check-up gesprekken tussen de consulten door. Je staat er dus niet alleen voor!

Werkwijze groepstraject
Nadat je je aangemeld hebt, nodig ik je uit voor een kort online kennismakingsgesprek waarin we jouw wensen en doelen helder krijgen. Op basis van dit gesprek en de gesprekken met de andere deelnemers stel ik een groep samen omdat ik het belangrijk vind dat de groep zo goed mogelijk op elkaar afgestemd is. 

De bijeenkomst zal bestaan uit het onderzoeken van een thema dat nauw verbonden is met adoptie in de vorm van o.a. psycho-educatie, oefeningen en het delen van eigen ervaringen. We werken zowel binnen in de praktijk als buiten in de natuur.

Het is niet mogelijk om tussentijds in te stromen omdat ik het belangrijk vind de veiligheid van de groep te waarborgen.

Praktijk Rootz
Loek Knippels

Loek Knippels

Directeur Loek Knippels Academie

"Dorien is open, hartelijk en geeft je het gevoel dat je bij haar "thuis komt". Dat opent meteen de harten van anderen. Omdat Dorien niks ophoudt en vooral laat voelen dat ze compassie heeft met haar medemensen, durven haar cliënten meteen met de deur in huis te vallen. Een kundig en gepassioneerde therapeute, theoretisch en praktisch goed onderlegd. Destijds heeft ze de Loek Knippels Academie cum laude afgesloten! Een unicum wanneer je bedenkt dat deze waardering slechts 5 keer gegeven is in 30 jaar!"

Praktijk Rootz

Wat je nog meer moet weten
Ik werk vanuit de holistische visie “alles is met elkaar verbonden” en geloof in het zelf herstellend vermogen van de mens.

Als therapeut en ervaringsdeskundige bied ik je een luisterend oor, begeleid ik je op een professionele manier tijdens jouw groeiprocessen, ben ik soms confronterend maar altijd eerlijk en oprecht. Ik bied geen kant-en-klare oplossingen, maar moedig je aan om zelf oplossingen te zoeken. In mijn praktijk is alles bespreekbaar, geen onderwerp is taboe. Uiteraard worden al je gegevens en informatie vertrouwelijk behandeld.

Om het proces in beweging te houden krijg je regelmatig opdrachten mee naar huis. Zo kun je de inzichten die je gekregen hebt tijdens het consult of de groepssessie meteen toepassen in je dagelijks leven.

Mijn missie
Mijn missie is jou weer te laten thuiskomen in jezelf en de balans te herstellen, waardoor je weer volop kunt genieten van het leven en volledig jezelf kunt zijn.

Ik kijk er naar uit jou te ontmoeten!

Meenemen
Neem naar je eerste consult, het intakegesprek, altijd een geldig identiteitsbewijs en verzekeringspasje mee.

Betaling
Individueel traject: tussen het kennismakingsgesprek en het eerste consult ontvang je een factuur. Bij betaling in één keer dient het gehele bedrag binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te worden. Bij betaling in 6 termijnen ontvang je iedere maand een deelfactuur die binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald dient te worden.
Groepstraject: tussen het kennismakingsgesprek en de eerste bijeenkomst ontvang je een factuur. Bij betaling in één keer dient het gehele bedrag binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te worden. Bij betaling in 3 termijnen ontvang je voor de eerste, na de 2e en na de 4e bijeenkomst een deelfactuur die binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald dient worden.
Losse sessie: na ieder consult ontvang je een factuur die binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald dient te worden.

Afspraak afzeggen of verzetten
Het kan best eens voorkomen dat je een afspraak moet afzeggen of verzetten. Geen probleem, als je dit tot 24 uur van tevoren doet. Binnen 24 uur ben ik helaas genoodzaakt het volledige bedrag in rekening te brengen. Kijk voor een volledig overzicht in de algemene voorwaarden.

Vergoedingen
Ik ben lid van beroepsvereniging FAGT . Psychosociale therapie valt onder de aanvullende verzekering. De hoogte van de vergoeding is verschillend per zorgverzekeraar en afhankelijk van de polis die je hebt afgesloten. Groepssessies worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

                    

Klachtenafhandeling
In verband met de Wet Kwaliteit en Klachten Gezondheidszorg (WKKGZ) is Praktijk Rootz via de beroepsvereniging FAGT aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris Quasir en geschilleninstantie Zorggeschil. Uiteraard doe ik als therapeut er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om je onvrede of klacht eerst met mij te bespreken. Mochten we er samen niet uitkomen dan kun je je richten tot eerder genoemde instanties.

  

Dossierplicht en beroepsgeheim
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Daarnaast ben ik verplicht tot geheimhouding ten aanzien van cliënten en cliëntgegevens ten behoeve van het dossier en verstrekte gegevens op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim.

Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts. Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen worden gebruikt:
•   Om andere zorgverleners te informeren, bijv. als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
•   Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
•   Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie/intercollegiale toetsing.
•   Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard. Je hebt uiteraard altijd het recht tot inzage in het eigen dossier.

Privacy beleid
In het privacy beleid van Praktijk Rootz lees je alles over de manier waarop jouw gegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. Het privacy beleid zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen, daarom is het raadzaam het beleid periodiek te raadplegen.

Veelgestelde vragen

Kan iedereen bij Praktijk Rootz terecht?

De behandelingen zijn niet geschikt voor mensen met psychiatrische, somatische of verslavingsproblematiek. Daarnaast heb ik helaas geen ervaring met kinderen en mensen met een verstandelijke beperking. Twijfel je, neem dan gerust contact met me op. Samen kijken we aan de hand van je hulpvraag wat ik voor je kan betekenen. Indien nodig kan ik je doorverwijzen naar een hulpverlener die beter bij je past.

Ik ben op zoek naar mijn biologische familie. Kan Praktijk Rootz mij daar bij begeleiden?

Nee, helaas kan Praktijk Rootz de zoektocht naar je biologische familie niet organiseren en begeleiden. Graag verwijs ik je door naar Fiom, een organisatie die jarenlange ervaring heeft met het opsporen van familie. Uiteraard kan ik je tijdens het proces professionele ondersteuning bieden. Juist deze ingrijpende periode is voor veel geadopteerden een emotionele achtbaan en het is dan heel fijn om je verhaal te kunnen delen met iemand die weet waar je het over hebt.

Heb ik een doorverwijzing nodig om bij Praktijk Rootz terecht te kunnen?

Nee, je hebt geen doorverwijzing nodig.

Wie weet dat ik bij Praktijk Rootz hulp kom vragen?

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medische beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat je problemen niet met anderen worden besproken. Wanneer je zelf aangeeft dat je het fijn vindt dat er derden betrokken worden bij de therapie (bijvoorbeeld je huisarts), dan is dit natuurlijk geen probleem.

Hoe blijf je je als therapeut ontwikkelen?

Naast de opleidingen die ik afgerond, heb blijf ik mezelf ontwikkelen middels bijscholingen, cursussen, lezingen, het lezen van vakliteratuur en intervisie. Zo blijf ik goed op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en methodieken en wordt mijn deskundigheid bevorderd. Een overzicht van mijn opleidingen en scholingen vind je hier.

Worden de consulten vergoed?

Psychosociale therapie (natuurgeneeskundig consult) valt onder de aanvullende verzekering en de hoogte van de vergoeding is verschillend per zorgverzekeraar. De groepssessies worden niet vergoed.

Therapie is niet bedoeld ter vervanging van reguliere medische behandelingen maar kan als ondersteuning dienen. Je blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk. Raadpleeg voor medisch advies altijd een huisarts of medisch specialist.